Gem. Haarlem 2020-09-24: Bestemmingsplan Overdelft

By 24 september 2020 Berichten No Comments

Geachte leden van de wijkraad,

De gemeenteraad heeft op 17 september jl. het bestemmingsplan Overdelft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt vanaf woensdag  30 september tot en met dinsdag 10 november 2020 ter inzage (zes weken). Dit zal worden gepubliceerd in het Haarlems Weekblad, de Staatscourant en het gemeenteblad van aanstaande dinsdag. Tegen het ontwerp bestemmingsplan heeft u destijds een zienswijze ingediend.

Inzage

Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken kunnen vanaf 30 september worden geraadpleegd:

De gemeente werkt momenteel uitsluitend op afspraak. U kunt een afspraak maken bij voorkeur via de website www.haarlem.nl of anders via het telefoonnummer 14023. Wij adviseren u bij het maken van de afspraak rekening te houden met de termijn waarbinnen beroep kan worden ingediend.

 

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep instellen kunnen alleen zij die een zienswijze hebben ingediend, of zij die redelijkerwijs niet in staat waren om een zienswijze in te dienen. Daarnaast kan een belanghebbende beroep instellen tegen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp die bij de vaststelling van het bestemmingsplan door de raad zijn aangebracht.

Degene die beroep instelt kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan treedt op 11 november in werking (daags na afloop van de beroepstermijn). Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, dan treedt het bestemmingsplan nog niet in werking. Eerst zal de voorzitter een uitspraak moeten doen op het verzoek.

Voor de behandeling van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor nadere informatie over deze procedure(s) kunt u zich wenden tot de Raad van State (telefoon 070 – 426 44 26).

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet

Nanno Brink

Jurist omgevingsrecht gemeente Haarlem

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

De Krim Haarlem