Samenstelling Bestuur Wijkraad De Krim

2019 – heden

vlnr: Rob van Looveren (DB)(Vice-voorzitter, Secretaris, Penningmeester ad interim), Hans Pos (DB)(Voorzitter), Edwin Funck (Comm.lid Web- en E-mailbeheer)

2017-2018

Wijkraad de Krim 2017: Edwin Rotscheidt (Penn. Meester) -Edwin Funck (Comm.lid Web- en E-mailbeheer) – Hans Pos (Voorzitter) – Ingrid Pisters (Secretaris) – Rob van Looveren (Vice Voorzitter) en Gerard Maas  (Vice Voorzitter) († 2017)